Menü Bezárás

logo bretagne
Nos solutions respectueuses de la planète

Jogi nyilatkozat

La poursuite de la navigation sur ce site vaut acceptation sans réserve des dispositions et conditions d’utilisation qui suivent.
La version actuellement en ligne de ces conditions d’utilisation est la seule opposable pendant toute la durée d’utilisation du site et jusqu’à ce qu’une nouvelle version la remplace.

A webhely látogatásának folytatásával Ön fenntartás nélküli elfogadja a következő rendelkezéseket és használati feltételeket.

A jelen használati feltételek jelenlegi online verziója az egyetlen, amely érvényesíthető a webhely használatának teljes időtartama alatt és addig, amíg egy új verzió fel nem váltja azt.

1. CIKK – JOGI INFORMÁCIÓK

1.1 Webhely: www.eureden.com

1.2 Szerkeszti: Eureden

Székhelye: ZAC de Kervidanou 3 – 34 rue Ferdinand Buisson 29300 Mellac,

A quimperi cégnyilvántartása bejegyezve a 841 645 690 szám alatt.

SIRET-szám: 841645690 00022

E-mail-cím: contact@eureden.com

Tel. (theix-noyalói telephely): (+33) 02 97 54 88 88

Tel. (landerneau-i telephely): (+33) 02 98 25 30 00

 

1.3 Tervezés és megvalósítás: CONCEPT-IMAGE

48 rue Paul Langevin, 35200 RENNES

Tel.: (+33) 02 99 38 09 23

www.concept-image.fr

1.4 Tárhelyszolgáltató: ALFA-SAFETY,

15 rue Lamoricière, 44100 NANTES

(+33) 02 51 84 34 00

www.alfa-safety.fr/

1.5 Felelős szerkesztő: Béatrice PERROT, az Eureden-csoport CSR- és külső kommunikációs igazgatója.

 

2. CIKK – HOZZÁFÉRÉS A WEBHELYHEZ

A webhelyhez való hozzáférés és annak használata szigorúan magáncélú használatra van fenntartva. Ön kötelezi magát arra, hogy nem használja ezt a webhelyet és a rajta található információkat vagy adatokat kereskedelmi, politikai vagy hirdetési célokra, illetve kereskedelmi célú bármilyen megkeresésre, különösen kéretlen e-mail-üzenetek küldésére.

 

3. CIKK – a WEBHELY TARTALMA – SZELLEMI TULAJDON

Minden védjegyet, fényképet, szöveget, megjegyzést, illusztrációt, mozgó- vagy nem mozgó képet, videofelvételt, hangot, valamint minden olyan számítógépes alkalmazást, amely felhasználható a webhely működtetésére, és általánosabban a webhelyen többszörözött vagy használt összes elemet szellemi tulajdon jogcímén hatályos törvények védik.

Ezek teljes egészükben a szerkesztő vagy annak partnerei tulajdonát képezik. Ezen elemek egészének vagy egy részének bármilyen formában történő többszörözése, ábrázolása, felhasználása vagy átdolgozása, beleértve a számítógépes alkalmazásokat is, a szerkesztő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos. Az, hogy a szerkesztő nem indít azonnal eljárást, amint tudomást szerez ezekről a jogosulatlan felhasználásokról, nem jelenti azt, hogy elfogadja az említett felhasználásokat, vagy, hogy lemond az eljárásról.

 

4. CIKK – a WEBHELY KEZELÉSE

A webhely megfelelő kezelése érdekében a szerkesztőnek bármikor lehetősége van a következőkre:

  • A webhely egészéhez vagy egy részéhez való hozzáférés felfüggesztése, megszakítása vagy korlátozása, a webhelyhez vagy a webhely bizonyos részeihez való hozzáférés fenntartása a látogatók egy meghatározott kategóriájának;
  • Minden olyan információ törlése, amely megzavarhatja a webhely működését, vagy sérti a nemzeti vagy nemzetközi törvényeket, illetve a netikett szabályait;
  • A webhely felfüggesztése a frissítések érdekében.

 

5. CIKK – FELELŐSSÉG

A szerkesztő nem vonható felelősségre a webhelyhez vagy annak valamely funkciójához való hozzáférést megakadályozó működési zavarért, meghibásodásért, nehézségért vagy kimaradásért.

A webhelyhez való csatlakozáshoz használt eszközért kizárólag Ön a felelős. Önnek minden megfelelő intézkedést meg kell tennie az eszköz és saját adatai védelme érdekében, beleértve az interneten keresztül történő vírustámadásokat is. Azért kizárólag Ön a felelős, hogy mely webhelyeket és adatokat látogatja meg.

A szerkesztő nem vonható felelősségre az Ön ellen indított bírósági eljárás esetén:

– A webhely vagy az interneten keresztül elérhető bármely szolgáltatás használata miatt;

– A jelen általános szerződési feltételek be nem tartása miatt.

A szerkesztő nem vállal felelősséget az Önt, a harmadik feleket és/vagy az Ön által használt eszközöket ért azon károkért, amelyek a webhelyhez történő csatlakozásból vagy a webhely használatából erednek. Ebből kifolyólag Ön lemond bármilyen eljárás indításáról a szerkesztő ellen.

Ha a szerkesztő a webhely Ön általi használata miatt peren kívüli vagy bírósági eljárás tárgyát képezné, akkor Ön ellen fordulhat az eljárásból eredő minden kár, összeg, ítélet és költség megtérítéséért.

A biztonság garantálása és a mindenki általi hozzáférés biztosítása érdekében a felhasználó tájékoztatást kap arról, hogy ez a webhely szoftvereket használ a webhely forgalmának ellenőrzésére, a csatlakozásra vagy az információk megváltoztatására irányuló jogosulatlan kísérletek vagy bármilyen más esetlegesen kártékony kezdeményezés azonosítása érdekében. Az információk feltöltésének és megváltoztatásának jogosulatlan megkísérlése, a károkozásra irányuló kísérlet és általában véve a webhely elérhetőségének és épségének megsértése szigorúan tilos és törvény által büntetendő.

 

6. CIKK – HIPERHIVATKOZÁSOK

A webhely egészére vagy egy részére irányító hiperhivatkozások létrehozása szigorúan tilos, kivéve a szerkesztő előzetes írásbeli engedélyével, amely a következő címen e-mailben kérhető: contact@eureden.com.

A szerkesztő szabadon megtagadhatja ezt a kérést anélkül, hogy bármilyen módon meg kellene indokolnia döntését. Abban az esetben, ha a szerkesztő megadja az engedélyt, az mindenképpen csak ideiglenes, és a szerkesztő költségére, indokolási kötelezettség nélkül bármikor visszavonható.

A szerkesztő kérésére a hivatkozást minden esetben el kell távolítani.

A más webhelyekre irányító hivatkozásokon keresztül elérhető információk nem állnak a szerkesztő ellenőrzése alatt, aki semmilyen felelősséget nem vállal ezek tartalmáért.

 

7. CIKK – A SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE

Adatkezelő:

A személyes adatokat a webhelyen gyűjthetjük, és elsősorban az Eureden használja fel ezeket. A személyes adatokat adatbázisainkban rögzítjük. Az Eureden a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el adatkezelőként.

Címzettek

Az összegyűjtött személyes adatok az Euredennek, mint adatkezelőnek, és az Eureden-csoport azon vállalatainak szólnak, amelyek az Ön kéréseinek feldolgozásáért és nyomon követéséért felelősek. A kérések feldolgozásában részt vevő személyek csak e célból férhetnek hozzá az Ön adataihoz. E korlátok között a kéréssel összefüggésben gyűjtött valamennyi információt bizalmasan és – a szükséges mértékben – anonim módon kezeljük. Csak a feltétlenül szükséges információkat továbbítjuk az érintett címzetteknek.

A gyűjtött személyes adatokat közölhetjük az Euredennel szerződéses kapcsolatban álló harmadik felekkel a kérés feldolgozásához szükséges kiszervezett feladatok teljesítése érdekében, anélkül, hogy Önnek erre engedélyt kellene adnia.

A törvényi vagy rendeleti rendelkezések bizonyított megsértése esetén a személyes adatok az igazságügyi hatóságok kifejezett és indokolt kérésére közölhetők.

Célok és jogalapok

Az Ön személyes adatait a kérései feldolgozása és az Önnel való kapcsolattartás céljából gyűjtjük. Az így gyűjtött adatokat nem dolgozzuk fel és nem továbbítjuk más célokból.

A válaszadás elmulasztásának következményei

A csillaggal azonosított személyes adatok gyűjtése minden esetben kötelező. Önnek kötelező valós és pontos információkat adnia, és az Euredennel kell kapcsolatba lépnie, ha változtatni szeretne ezeken. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a kérést nem dolgozzuk fel, vagy későn vesszük figyelembe.

Megőrzési idő

Az Ön személyes adatait a kérés benyújtásának évét követő 1 (EGY) évig őrizzük meg. A tervezett megőrzési idő lejártakor a személyes adatokat töröljük vagy anonimizáljuk.

Átvitel és továbbítás

Az Ön személyes adatait nem továbbítjuk harmadik feleknek, sem üzleti partnereknek. Az adatkezelő nem továbbítja a személyes adatokat olyan országba, amely nem rendelkezik megfelelő szintű védelemmel.

Az Ön jogainak gyakorlása

A GDPR-nak megfelelően Önnek hozzáférési és helyesbítési joga van, valamint személyes adatai feldolgozásának korlátozására is jogosult.

Ezt a jogot a dpo-rgpd@eureden.com címen e-mailben, vagy postai úton lehet gyakorolni a következő címen: Eureden – Délégué à la Protection des Données – ZAC de Kervidanou 3 – 34 rue Ferdinand Buisson 29300 Mellac. Önnek igazolnia kell személyazonosságát, és jeleznie kell, hogy milyen kontextusban továbbította személyes adatait (a panasz dátuma és/vagy oka).

A személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására vonatkozó feltételekkel kapcsolatos vita esetén a Önnek joga van panaszt tenni a Francia Adatvédelmi Hatóságnál (www.cnil.fr) is.

Ön személyes adatainak az Ön halálát követő tárolására, törlésére és közlésére vonatkozó utasításokat is adhat. Utasítás hiányában tájékoztatjuk arról, hogy örököseinek joguk van tiltakozni személyes adatainak további kezelése ellen, vagy azokat frissíteni.

Ha a webhely felkeresése során Ön személyes adatokhoz fér hozzá, tartózkodnia kell minden jogosulatlan gyűjtéstől, felhasználástól és minden olyan cselekménytől, amely a személyek magánéletének vagy hírnevének megsértését jelentheti. A szerkesztő semmilyen felelősséget nem vállal ezzel kapcsolatban.

 

8. CIKK – SÜTIK

A webhely automatikusan gyűjthet információkat az Ön tevékenységéről. A közvetetten gyűjtött összes információt csak a forgalom mennyiségének, típusának és konfigurációjának nyomon követésére használjuk fel ezen a webhelyen, a tervezés és elrendezés kidolgozására, valamint egyéb adminisztratív és tervezési célokra.

További információért látogasson el a Francia Adatvédelmi Hatóság honlapjára: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/

 

9. CIKK – FÉNYKÉPEK ÉS A TERMÉKEK ÁBRÁZOLÁSA

Fénykép: Eureden – Fotolia – @Alice Bertrand, le Studio des 2 prairies.

A termékekről készült, ezek leírásához mellékelt fényképek csak illusztrációk, és nem kötelezik a szerkesztőt.

 

10. CIKK – ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

A webhely használatának ezen feltételeit a francia jog szabályozza, és BREST bíróságának joghatósága alá tartozik, kivéve ha egy adott törvény vagy jogszabály konkrétan kijelöl egy másik joghatóságot.