Menü Bezárás

logo bretagne
Eureden, ancrage territorial et rayonnement international

Területi gyökerek, nemzetközi jelenlét

Az Eureden gyökerei Bretagne-ba nyúlnak vissza. Csoportunk ugyanakkor nyitott a világra, és újabb piacokat szeretne meghódítani. Az összes piacon az értékteremtésre és a növekedésre törekszünk.

Büszkék vagyunk breton gyökereinkre: székhelyünk „egész Bretagne”

Az Euredennel büszkék vagyunk breton gyökereinkre. Ezért egyetlen székhely helyett az egész régión átívelő decentralizált szervezet mellett döntöttünk. Szövetkezetünk több telephelyet átfogó szervezet.

Ez a modern és gyakorlatias szervezettség azon a törekvésünkön alapul, hogy az Eureden-csoport székhelye

egész Bretagne legyen. Szervezeti modellünk a területen (Bretagne, Franciaország és nemzetközi jelenlét) elszórt telephelyekre és az innovatív munkamódszerek fejlesztésére támaszkodik.

Több célkitűzés mentén valósul meg:

  • A beruházások termelési és forgalmazási eszközeinkre és az innovációra való összpontosítása
  • Az upstream és downstream szakmák olyan módon történő meghonosítása, hogy a működési helyekhez a lehető legközelebb legyenek
  • Az új munkamódszerek kihasználása az együttműködési eszközök és a tapasztalatcsere fejlesztése érdekében
  • A csapatok sokszínűségének előmozdítása és közös kultúra kialakítása új csoportunk számára

A Maison Commune, egy barátságos munkahely

Munkatársaink közös munkájának eredményeként így született meg Quimperlé-ben a Maison Commune.

A Maison Commune találkozók, az eszmecsere és a tapasztalatok egymással való megosztásának helyszíneként mintegy „közösségi házként” üzemel, a hagyományos székhely gondolatától nagyon is elrugaszkodva. Itt nincsenek irodák, csak co-working terek, tárgyalótermek, kreatív szoba, videokonferencia-termek, és persze konyha, a kötetlen beszélgetésekhez. Ez egy nyitott tér, ahol szabadon lehet együtt dolgozni és jönni-menni.

Ebben a térben kísérletezünk a munkaszervezés új formáival. A korszerű munkaszervezési formák alkotják majd az Eureden-csoport átalakulásának egyik fő mozgatórugóját.

 

 

Nemzetközi jelenlét

Többcélú agrár-élelmiszeripari szövetkezeti csoportunk nemzetközivé válása fontos előnyt jelent a piacok, a versenytársak és az ügyfelek globalizációja szempontjából.

Az Eureden növeli ipari, kereskedelmi és földrajzi jelenlétét azáltal, hogy szakmáink egy részét exportálja a nemzetközi piacra.

Nemzetközi fejlesztésünk több célkitűzés mentén valósul meg: új piacok meghódítása és kritikusan fontos befolyás elérése bizonyos piacokon, különösen a gyorsfagyasztott zöldségek és a zöldségkonzervek piacán.

Területi gyökereink értéket jelentenek a szövetkezeti tagok számára. Nemzetközi jelenlétünk értéket teremt a szövetkezet részvényesei számára. Új fejlesztési lehetőségeket kínálva hozzájárul a tőkénk, a márkáink és a láncaink hasznosításához.